தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கின் முக்கிய மருத்துவ பயன்கள் |Thaneervittan kilangu Benefits In Tamil

மாதவிடாய் காலத்தில் உண்டாகும் அதீத இரத்த போக்கை கட்டுப்படுத்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குப் பொடி மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து தினமும் மூன்று வேளை என ,5 நாட்கள் உண்ண பூரண பலன் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Cart (0 items)

No products in the cart.