நவரா அரிசி பயன்கள் | NAVARA RICE BENEFITS | Organic Positive

நவரா ரக அரிசி, சிறுபிள்ளைகளுக்கு இளம் வயதில் பிடிக்கும் சளியைப் போக்கக்கூடியது. இந்த அரிசிக் கஞ்சி அல்லது சாதத்தை உணவாக எடுத்து வந்தால், சளி முழுமையாகக் குணமடையும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Cart (0 items)

No products in the cart.