மண்கட்டி துவரம்பருப்பு சாம்பார் செய்வது எப்படி | Organic Positive

மண்கட்டிய துவரம் பருப்பு மற்ற சாதாரண துவரம்பருப்பை காட்டிலும் சத்து மிகுந்தது . மண் கட்டுவதால் நீண்ட நாட்களுக்கு புழு மற்றும் பூச்சி தாக்குதல் ஏற்படுவதில்லை . இதில் குழம்பு வைக்கும் போது நல்ல மணமும் சுவையும் கிடைக்கிறது.மண்ணில் இயற்கையாக உள்ள பல நுண்ணுட்ட சத்துக்கள் இந்த பருப்பின் மூலம் நமது உடலுக்கும் கிடைக்கிறது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Cart (0 items)

No products in the cart.